2008/01/10, 11:15:17

Các khái niệm cơ bản về Từ vựng học và từ vựng tiếng Việt

  1. Từ vựng học và từ
  2. Cụm từ cố định
  3. Nghĩa của từ
  4. Quan hệ đồng âm, đồng nghĩa và trái nghĩa trong từ vựng
  5. Biến đổi trong từ vựng
  6. Các lớp từ trong từ vựng

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh sinh năm 1908 quê ở Thuỵ Hà, Thuỵ Anh, Thái Bình. Thuở nhỏ học ở Nam Định và tham gia các hoạt động chống Pháp tại địa phương. Năm 1925, 1926 tham gia tổ chức truy điệu nhà yêu nước Phan Chu Trinh, đòi ân xá Phan Bội Châu, bị Pháp đuổi khỏi trường học. Từ đó lên Hà Nội sinh sống và hoạt động cách mạng. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Hai cô nằm nghỉ hai phòng
Ngày thì mở cửa ra trông
Ðêm thì đóng cửa lấp trong ra ngoài

RSS

RSS Feed
0.020618915557861
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007