2008/01/10, 11:15:17

Các khái niệm cơ bản về Từ vựng học và từ vựng tiếng Việt

  1. Từ vựng học và từ
  2. Cụm từ cố định
  3. Nghĩa của từ
  4. Quan hệ đồng âm, đồng nghĩa và trái nghĩa trong từ vựng
  5. Biến đổi trong từ vựng
  6. Các lớp từ trong từ vựng

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Ngày 29/6/1946, Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái đọc quyết định của Bộ Quốc phòng thành lập Đoàn pháo binh Thủ đô gồm 3 pháo đài: Láng, Xuân Canh và Xuân Tảo. Đêm 19/12/1946 mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp, theo hiệu lệnh, pháo binh ta từ pháo đài Láng bắn vào Thành, nơi đóng quân của quân đội Pháp. Đó cũng là những loạt pháo đầu tiên của pháo binh ta. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Lạy trời cho chủ tôi giầu
Để tôi hút mỡ, ăn dầu quanh năm
Lạy trời cho chủ tôi sang
Để tôi mắc võng nghênh ngang giữa nhà

RSS

RSS Feed
0.0059912204742432
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007