2008/01/10, 11:15:17

Các khái niệm cơ bản về Từ vựng học và từ vựng tiếng Việt

  1. Từ vựng học và từ
  2. Cụm từ cố định
  3. Nghĩa của từ
  4. Quan hệ đồng âm, đồng nghĩa và trái nghĩa trong từ vựng
  5. Biến đổi trong từ vựng
  6. Các lớp từ trong từ vựng

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Trước việc Đế quốc Mĩ đưa quân viễn chinh ồ ạt vào miền Nam Việt Nam, tiến hành cuộc "Chiến tranh cục bộ" chống lại nhân dân ta ngày 3/4/1965, Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam ra tuyên bố, xác định quyết tâm chống Mĩ: "Quân và dân miền Nam quyết đánh thắng giặc Mĩ trong bất kì tình thế nào, quyết đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mĩ bất kì chúng mở rộng chiến tranh ấy đến mức nào". Bản tuyên bố còn vạch ra 8 điều kiện dẫn chúng đến thất bại. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Thuở bé em có hai sừng
Đến tuổi nửa chừng, mặt đẹp như hoa
Ngoài hai mươi tuổi đã già
Quá ba mươi tuổi, mọc ra hai sừng

RSS

RSS Feed
0.010744094848633
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007