2008/01/10, 11:15:17

Các khái niệm cơ bản về Từ vựng học và từ vựng tiếng Việt

  1. Từ vựng học và từ
  2. Cụm từ cố định
  3. Nghĩa của từ
  4. Quan hệ đồng âm, đồng nghĩa và trái nghĩa trong từ vựng
  5. Biến đổi trong từ vựng
  6. Các lớp từ trong từ vựng

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Ngày 5/5/1959, để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của các chiến trường phía Nam, Đoàn 559 được thành lập và ngày đó trở thành ngày truyền thống của bộ đội Trường Sơn. Bộ đội Trường Sơn là lực lượng hiệp đồng binh chủng quy mô lớn bao gồm nhiểu binh chủng làm nhiệm vụ chiến đấu mở đường, đảm bảo ra tiền tuyến lớn, tới các chiến trường toàn quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Mình bằng con sâu
Nhà ba căn hai chái thò đầu thò đuôi

RSS

RSS Feed
0.012113094329834
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007