[Đố vui... không thưởng]

Đố vui... không thưởng

 1. Ba tháng cuốn cờ chờ con đỏ
  Một phen cởi giáp cứu dân đen

... là việc gì?

Các câu trước

 1. Ba cây sinh một quả
  Ra rả toàn những hạt ... là cái gì?
 2. Ba con, bốn lưỡi, mười chân
  Một lưng mặc áo, hai lưng ở trần ... là gì?
 3. Ba ông ngồi ghế
  Một ông cậy thế
  Một ông cậy thần
  Một ông tần ngần
  Đút vòi vô lửa ... là cái gì?

Các câu tiếp theo

 1. Buổi xuân xanh người chuộng, kẻ yêu
  Càng cao danh vọng, càng nhiều gian nan
  Lòng không dạ đói lang thang
  Thương người quân tử hai hàng chong chong ... là cây gì?
 2. Bùng bình là bùng bình bầu
  Cái răng ở dưới cái đầu ở trên ... là cái gì?
 3. Cũng thành cũng quách cũng đao binh
  Đoàn quân vây bọc chung quanh mấy vòng
  Đương khi tập trận hoả công
  Gặp cơn giông tố thành trong tối mò ... là cái gì?

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Từ ngày 27/3/1948, Ban thường vụ Trung ương Đảng đã ra chỉ thị, nêu rõ: "Mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc chóng thành công". Nhân dịp kỉ niệm 1.000 ngày kháng chiến, ngày 19/6/1948 Hồ Chủ tịch viết lời kêu gọi: "Bổn phận của người Việt Nam, bất kì sĩ, nông, công thương, binh; bất kì làm việc gì, đều cần phải thi đua: làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều. Mỗi người Việt Nam bất kì trẻ già, trai gái; bất kì giàu nghèo, lớn, nhỏ đều phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên một mặt trận: quân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá. Thực hiện khẩu hiệu "Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến". Hồ Chủ tịch nêu mục đích thi đua ái quốc là: Diệt giặc đói khổ; Diệt giặc dốt nát; Diệt giặc ngoại xâm. Cách làm là "Dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân". Kết quả của thi đua ái quốc là: "toàn dân sẽ đủ ăn đủ mặc. Toàn dân sẽ biết đọc biết viết. Toàn bộ đội sẽ đầy đủ lương thực, khí giới để giết giặc ngoại xâm. Toàn quốc sẽ thống nhất, độc lập hoàn toàn". [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Thân em mũi nhọn lưng cong
Xinh xinh như cái mặt trăng thượng tuần
Vốn dòng cha mẹ nông dân
Gả sang lấy bạn nông dân làm chồng
Thương em anh bế anh bồng
Ra đồng thu lượm những bông lúa vàng

RSS

RSS Feed

TÀI TRỢ

0.00061893463134766
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007