[Đố vui... không thưởng]

Đố vui... không thưởng

 1. Trên hang đá, dưới hang đá
  Giữa có con cá thờn bơn

... là gì?

Các câu trước

 1. Tôi ăn trước tôi lại ăn thừa
  Ngày ngày giúp chúa, chầu vua nhọc nhằn ... là gì?
 2. Trước mặt thì thấy
  Mà lấy không được ... là gì?
 3. Trên đâu đội sắc vua ban
  Dưới thời yếm thắm, dây vàng xum xuê
  Thần linh đã gọi thì về
  Ngồi trên mâm ngọc, gươm kề sau lưng ... là con gì?

Các câu tiếp theo

 1. Trên hàng gương
  Dưới hàng lược ... là gì?
 2. Trên thon dưới phồng
  Đầu đội nón đồng khi sáng khi tối ... là cái gì?
 3. Tròn như lá tía tô
  Đông tây nam bắc đi mô cũng về ... là cái gì?

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Nhân dân Cămpuchia lấy ngày 20 tháng 5 hàng năm là ngày căm thù chế độ diệt chủng Pônpốt. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Cây bằng cái kim lá bằng cái quạt
Cây cao cao ngất, cao quá đỉnh ngàn

RSS

RSS Feed

TÀI TRỢ

0.0069479942321777
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007