[Đố vui... không thưởng]

Đố vui... không thưởng

 1. Nghênh ngang cờ phất bốn bề
  Ngày thì tập trận, tối về điểm quân

... là việc gì?

Các câu trước

 1. Ngồi đan sọt ở bên đường
  Giáo đâm lính nạt coi thường không hay
  Hẳn còn suy nghĩ chi đây
  Tài kiêm văn võ người này là ai? ... là ai?
 2. Ngán cho duyên phận tôi không
  Có răng, có luỡi mà không có mồm
  Đời đời khum chiếc lưng tôm
  Giúp nhà nông việc sớm hôm chuyên cần ... là cái gì?
 3. Nghe gọi mà chẳng thấy ơi
  Cong lưng mà chạy một hơi tới nhà ... là con gì?

Các câu tiếp theo

 1. Ngoài da cóc trong bọc vàng
  Đi ngoài đàng, thơm lừng lựng ... là gì?
 2. Ngoài da non trong bọc lấy xương
  Đêm năm canh hao mòn mình thiếp
  Nghĩ lại đoạn trường, nước mắt tuôn rơi ... là cái gì?
 3. Ngoài thời biết những mảnh đồng
  Xe chạy trên đá, trong lòng có bông
  Khen cho nhà nó có công
  Ngũ hành tương hợp thật khôn vô cùng ... là cái gì?

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Đồng chí Hà Huy Tập sinh ngày 24/4/1906 tại tỉnh Hà Tĩnh, hi sinh ngày 28/8/1941 tại Hóc Môn, tỉnh Gia Định cũ. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Hai chân song song hai bụng ấp nhau
Nháu nhàu nhau đi một cái

RSS

RSS Feed

TÀI TRỢ

0.0038909912109375
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007