[Giới thiệu sách]

Lược sử Việt ngữ học

* Chủ biên: GS.TS Nguyễn Thiện Giáp

* Tham gia biên soạn:

 • TS. Nguyễn Huy Cẩn
 • GS.TS Nguyễn Đức Dân
 • PGS.TS Trần Trí Dõi
 • PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp
 • PGS.TS Nguyễn Văn Khang
 • PGS.TS Đinh Trọng Lạc
 • PGS.TS Vũ Đức Nghiệu
 • TS. Phạm Tất Thắng
 • TS. Chu Bích Thu
 • GS.TS. Đoàn Thiện Thuật
 • PGS.TS Nguyễn Văn Tu

* Thông tin xuất bản:

 • Lần in: Lần in thứ nhất
 • Nxb: Giáo dục
 • Nơi in: Công ti In Công đoàn Việt Nam (Đống Đa – Hà Nội)
 • Số xuất bản: 65/248-04
 • In xong và nộp lưu chiểu tháng 01 năm 2005
 • Số trang: 430

Trích “Lời nói đầu[1]

(...) Tuy Việt ngữ học mới trở thành một môn khoa học gần đây, nhưng những nghiên cứu về tiếng Việt thì đã có từ lâu. Hiện thời, chưa có điều kiện để viết lịch sử Việt ngữ học một cách đầy đủ, quy mô, nhưng trước mắt cần có một tài liệu có tính chất lược sử làm giáo trình giảng dạy cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ngành ngôn ngữ học. Nhưng biên soạn giáo trình Lược sử Việt ngữ học cũng là một việc vượt quá khả năng của một cá nhân. Vì thế, cuốn Lược sử Việt ngữ học mà bạn đọc có trong tay hiện nay là kết quả góp sức của những người nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ học ở các trung tâm khoa học khác nhau trong cả nước như: Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Ngôn ngữ học, Viện Thông tin Khoa học Xã hội,...

Trong giáo trình này, các tác giả chỉ đặt ra cho mình nhiệm vụ thu thập tư liệu, hệ thống hoá tư liệu, giới thiệu khách quan những vấn đề đã được nghiên cứu, những khuynh hướng đã được triển khai. Đó đây, nếu có những ý kiến nhận xét thì cũng chỉ là những gợi ý ít nhiều có tính chất cá nhân của tác giả và nhóm tác giả, để mọi người tham khảo chứ đó chưa phải là nhận định của tổ chức, cơ quan.

(...)

 

MỤC LỤC

Lời Nhà xuất bản

Lời nói đầu

Mở đầu

Chương 1
TIẾNG VIỆT VÀ VIỆT NGỮ HỌC

I. Khái quát về sự hình thành và phát triển của tiếng Việt (Nguyễn Thiện Giáp viết)

II. Những nhân tố thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của tiếng Việt trong giai đoạn cận hiện đại (Nguyễn Thiện Giáp viết)

III. Sự phát triển cấu trúc nội tại của tiếng Việt (Nguyễn Thiện Giáp viết)

IV. Quá trình hiện đại hoá tiếng Việt (Nguyễn Thiện Giáp viết)

IV. Khái quát về sự hình thành vè phát triển của Việt ngữ học (Nguyễn Thiện Giáp viết)

Chương 2
VIỆT NGỮ HỌC GIAI ĐOẠN CỔ TRUNG ĐẠI

I. Những suy nghĩ ban đầu về tiếng Việt quan sự sáng tạo chữ Nôm (Nguyễn Thiện Giáp viết)

II. Những nghiên cứu đầu tiên về tiếng Việt của các giáo sĩ phương Tây (Nguyễn Thiện Giáp viết)

III. Những nghiên cứu về tiếng Việt của Lê Quý Đôn (Nguyễn Thiện Giáp viết)

Chương 3
VIỆT NGỮ HỌC GIAI ĐOẠN CẬN HIỆN ĐẠI

I. Lịch sử nghiên cứu ngữ âm tiếng Việt (Đoàn Thiện Thuật viết)

II. Việc nghiên cứu từ vựng tiếng Việt (Nguyễn Văn Tu viết)

III. Từ điển và từ điển học Việt Nam (Chu Bích Thu viết)

IV. Vấn đề phân định và miêu tả các từ loại trong tiếng Việt (Nguyễn Thiện Giáp viết)

V. Lịch sử nghiên cứu cú pháp tiếng Việt (Nguyễn Văn Hiệp viết)

VI. Việc nghiên cứu ngữ nghĩa cú pháp tiếng Việt (Nguyễn Thiện Giáp viết)

VII. Khái quát về lịch sử ngữ dụng học tiếng Việt (Phạm Tất Thắng viết)

VIII. Lịch sử nghiên cứu phong cách học tiếng Việt (Đinh Trọng Lạc viết)

IX. Lịch sử nghiên cứu phương ngữ tiếng Việt (Trần Trí Dõi viết)

X. Việc nghiên cứu lịch sử tiếng Việt (Vũ Đức Nghiệu viết)

XI. Việc nghiên cứu ngôn ngữ học xã hội tiếng Việt (Nguyễn Văn Khang viết)

XII. Việc nghiên cứu đặc trưng văn hoá – dân tộc của tiếng Việt (Nguyễn Thiện Giáp viết)

XIII. Tâm lí-ngôn ngữ học và việc nghiên cứu ngôn ngữ trẻ em ở Việt Nam (Nguyễn Huy Cẩn viết)

XIV. Một số chuyên ngành ngôn ngữ học ứng dụng trong tiếng Việt (Nguyễn Đức Dân viết)

___________

[1] Nguyễn Thiện Giáp viết (Hà Nội, ngày 19/8/2004).

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Trần Hoảng là Vua thứ hai nhà Trần, miếu hiệu Thánh Tông, sinh ngày 13/10/1240 tại làng Tức Mạc, phủ Thiên Trường, Nam Định. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Con đánh bố, bố kêu làng
Làng chạy ra, con chui bụng bố

RSS

RSS Feed

TÀI TRỢ

0.021048069000244
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007