[Giới thiệu sách]

Từ vựng học tiếng Việt

* Tác giả: Nguyễn Thiện Giáp

* Thông tin xuất bản:

 • Lần in: Lần in thứ 4
 • Nxb: Giáo dục
 • Nơi in: Nhà máy in sách giáo khoa Đông Anh (Hà Nội)
 • Số xuất bản: 1741/781-01
 • In xong và nộp lưu chiểu tháng 6 năm 2002
 • Số trang: 232

Trích “Lời nói đầu” của tác giả trong lần tái bản thứ ba

Từ vựng học tiếng Việt được xuất bản lần đầu năm 1985. Đó là sự phát triển và nâng cao của cuốn Từ vựng tiếng Việt đã in năm 1978. Trong những năm qua, Từ vựng học tiếng Việt là một trong những giáo trình cơ bản của Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội). Nhiều trường đại học và cao đẳng khác trong cả nước cũng sử dụng giáo trình này.

Về từng vấn đề đặt ra trong cuốn sách này, đã có những chuyên luận riêng. Bản thân tác giả cũng mới cho in một chuyên luận về từ tiếng Việt. Đó là Từ và nhận diện từ tiếng Việt (Nxb Giáo dục, 1996). Tuy nhiên, các chuyên luận cụ thể không thể thay thế cho giáo trình cơ bản Từ vựng học tiếng Việt được, bởi vì:

 1. Với tư cách một tài liệu giáo khoa, Từ vựng học tiếng Việt đã cố gắng bao quát các vấn đề chính thường được nêu lên trong từ vựng học của nhiều nước trên thế giới, đã giới thiệu những khái niệm cơ bản, những phương pháp thích hợp được sử dụng trong nghiên cứu từ vựng học. Đây là cơ sở để sinh viên có thể đi những bước tiếp theo chắc chắn và hữu hiệu.
 2. Từ vựng học tiếng Việt không chỉ mang tính chất một giáo trình mà còn mang tính chất một công trình nghiên cứu. Trong khi trình bày kiến giải của mình, tác giả không quên giới thiệu ý kiến của các học giả khác, đồng thời còn gợi cho sinh viên những hướng giải quyết mới đối với những vấn đề còn tồn tại trong từ vựng tiếng Việt. Nó không áp đặt mà kích thích sự chủ động của suy nghĩ, sáng tạo của sinh viên.
 3. Mặc dù nhiều năm đã qua nhưng những kiến giải trong cuốn sách này vẫn tỏ ra thích hợp và cần thiết đối với sinh viên trên bước đường học tập và nghiên cứu của mình.”

(...)

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Lời giới thiệu

Phần một
DẪN LUẬN

Chương 1: Từ vựng và từ vựng học

I. Từ vựng là chất liệu cần thiết để cấu tạo ngôn ngữ
II. Từ vựng học là bộ môn khoa học để nghiên cứu thành phần từ vựng của ngôn ngữ

Chương 2: Các lí thuyết và phương pháp nghiên cứu từ vựng học

I. Các lí thuyết của từ vựng học
II. Các phương pháp nghiên cứu từ vựng

Chương 3: Vài nét về lịch sử từ vựng học tiếng Việt

I. Từ vựng học tiếng Việt trước Cách mạng Tháng Tám
II. Từ vựng học tiếng Việt sau Cách mạng Tháng Tám

Phần hai
VẤN ĐỀ NHẬN DIỆN VÀ PHÂN LOẠI CÁC ĐƠN VỊ TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT

Chương 1: Từ ngữ tiếng Việt hiện đại

I. Từ trong hệ thống từ vựng tiếng Việt
II. Ngữ – Đơn vị từ vựng tương đương với từ trong tiếng Việt
 1. Ngữ định danh
 2. Thành ngữ
 3. Ngữ láy âm
 4. Quán ngữ

Chương 2: Những hiện tượng biên trong từ vựng tiếng Việt

I. Những hiện tượng biên do sự phát triển lịch sử của ngôn ngữ quy định
 1. Những sự biến đổi trong từ vựng tiếng Việt
 2. Hệ quả những biến đổi trong từ vựng tiếng Việt
 3. Cách xử lí các đơn vị trung gian
II. Những hiện tượng biên do từ vựng ngoại lai quy định
 1. Những từ ngữ gốc Hán
 2. Những từ ngữ gốc Ấn-Âu
III. Thảo luận thêm về cách xử lí các hiện tượng biên

Phần ba
CƠ CẤU NGỮ NGHĨA CỦA TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT

Chương 1: Nghĩa và ngữ cảnh

I. Khái niệm nghĩa của từ
II. Văn cảnh – cơ sở để phân tích nghĩa

Chương 2: Hiện tượng đa nghĩa

I. Nhận xét chung
II. Kết cấu ngữ nghĩa của các đơn vị nhiều nghĩa
III. Sự phát triển ý nghĩa của các đơn vị từ vựng

Chương 3: Hiện tượng đồng âm

I. Nhận xét chung
II. Các kiểu từ đồng âm trong tiếng Việt, vai trò của chúng
III. Những con đường hình thành các đơn vị đồng âm trong tiếng Việt
IV. Phân biệt đơn vị đa nghĩa và đơn vị đồng âm

Chương 4: Hiện tượng đồng nghĩa

I. Khái niệm đồng nghĩa
II. Các kiểu từ đồng nghĩa trong tiếng Việt
III. Loạt đồng nghĩa
IV. Sự hình thành các loạt đồng nghĩa của tiếng Việt

Chương 5: Hiện tượng trái nghĩa

I. Khái niệm từ trái nghĩa tiếng Việt
II. Những tiêu chí ngôn ngữ học của từ trái nghĩa
III. Trái nghĩa và những phạm trù ngữ nghĩa khác
IV. Các kiểu từ trái nghĩa và vai trò của chúng

Chương 6: Hiện tượng từ tương tự

I. Khái niệm về hiện tượng từ tương tự
II. Các kiểu từ tương tự trong tiếng Việt
III. Nguồn gốc của hiện tượng từ tương tự

Phần bốn
SỰ HÌNH THÀNH, TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT

Chương 1: Phân tích từ vựng tiếng Việt về mặt nguồn gốc

I. Các từ thuần Việt và giải thuyết về nguồn gốc tiếng Việt
II. Các từ ngữ gốc Hán
III. Các từ ngữ gốc Ấn-Âu

Chương 2: Phân tích từ vựng tiếng Việt về mặt phạm vi sử dụng

I. Từ vựng toàn dân
II. Từ địa phương
III. Tiếng lóng
IV. Từ ngữ nghề nghiệp
V. Thuật ngữ

Chương 3: Phân tích từ vựng tiếng Việt về mặt mức độ sử dụng

I. Từ vựng tích cực và từ vựng tiêu cực
II. Từ ngữ cổ và từ ngữ lịch sử
III. Từ ngữ mới và ý nghĩa mới

Chương 4: Phân tích từ vựng tiếng Việt về mặt phong cách học

I. Các phong cách chức năng và việc phân chia các lớp từ vựng tiếng Việt
II. Từ vựng trung hoà
III. Từ vựng hội thoại
IV. Từ vựng sách vở
V. Vấn đề miêu tả sắc thái tu từ-biểu cảm trong từ điển

Chương 5: Sự phát triển của từ vựng tiếng Việt

I. Những nhân tố thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của từ vựng tiếng Việt
II. Những con đường làm giàu từ vựng tiếng Việt về số lượng và chất lượng
III. Những quá trình diễn ra trong sự phát triển của từ vựng tiếng Việt
IV. Vấn đề chuẩn hoá từ vựng tiếng Việt

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Nhạc sĩ Pháp Gióocgiơ Bidê sinh ngày 25/10/1838 tại Paris. và mất ngày 3/6/1875 tại Bugivan gần Paris. Với nhiều vở Ôpêra, đặc biệt là vở "Cácmen" (theo truyện của Mêrimê) ông đạt tới đỉnh cao nhất của nghệ thuật Ôpêra theo chủ nghĩa hiện thực của Pháp và thế giới ở cuối thế kỉ XIX. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Khi xưa em trắng như ngà
Cùng anh kết nghĩa nên đà thâm thâm
Trách chàng quân tử vô tâm
Khi đánh khi đập khi lại nằm với em

RSS

RSS Feed

TÀI TRỢ

0.025480031967163
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007