[Giới thiệu sách]

Ngữ pháp tiếng Việt: Tiếng – Từ ghép – Đoản ngữ

* Tác giả: Nguyễn Tài Cẩn

* Thông tin xuất bản:

  • Lần in: Lần in thứ 6[1]
  • Nxb: Đại học Quốc Gia Hà Nội
  • Nơi in: Xí nghiệp In 15 – Bộ Công nghiệp
  • Giấy phép số 45/71/CXB
  • In xong và nộp lưu chiểu tháng 9 năm 1999
  • Số trang: 397

Trích "Lời giới thiệu" (bản in lần thứ 6)[2]

(...)

Đây là một cuốn giáo trình rất cơ bản về lí luận tiếng Việt do một giáo sư có uy tín lớn về chuyên ngành Ngôn ngữ học ở nước ta biên soạn. Sách có nội dung phong phú về học thuật, có lí luận ngôn ngữ học hiện đại, xuất phát từ thực tiễn tiếng Việt. Tác giả đã trình bày có hệ thống hàng loạt vấn đề then chốt của ngữ pháp tiếng Việt bằng một nghệ thuật sư phạm khá chuẩn mực, nhờ đó người đọc dễ dàng lĩnh hội được nội dung cuốn sách, dù đó là một sinh viên chuyên ngành, sinh viên ngoại ngữ-thông dịch, phiên dịch cho đến thầy cô giáo giảng dạy tiếng Việt và Ngữ văn nói chung. Sách này được dùng cho các sinh viên Ngôn ngữ học, các học viên cao học, nghiên cứu sinh, các giáo viên trung học, học viên các trường cao đẳng và đại học sư phạm chuyên ngành Ngữ văn Việt Nam.

Kể từ lần xuất bản thứ nhất đến nay, Ngôn ngữ học quốc tế và trong nước đã có những bước tiến đáng kể. Tuy vậy, những nội dung cốt lõi của cuốn sách vẫn được bảo toàn và tiếp tục phát huy giá trị đối với người sử dụng.

(...)

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Phần thứ nhất: Tiếng

I. Vai trò của tiếng trong tiếng Việt
II. Các loại tiếng
III. Đặc trưng cơ bản của tiếng

Phần thứ hai: Từ ghép

Chương một: Nhận xét chung về từ ghép

I. Giới thiệu khái niệm từ ghép
II. Thành tố trực tiếp của từ ghép
III. Quan hệ ở trong từ ghép
IV. Tiêu chuẩn phân loại từ ghép
V. Các dạng lâm thời của từ ghép

Chương hai: Từ ghép nghĩa

I. Đặc điểm chung của từ ghép nghĩa
II. Từ ghép láy nghĩa
III. Từ ghép phụ nghĩa

Chương ba: Từ láy âm

I. Nhận xét chung về từ láy âm
II. Từ láy đôi
III. Từ láy ba, láy tư

Chương bốn: Từ ngẫu hợp

Phần thứ ba: Đoản ngữ

Chương một: Khái lược về đoản ngữ

I. Vị trí của đoản ngữ ở trong hệ thống các tổ hợp tự do
II. Thành tố trung tâm của đoản ngữ
III. Thành tố phụ của đoản ngữ
IV. Kiểu đoản ngữ và các biến dạng của một kiểu đoản ngữ
V. Tác dụng qua lại giữa các thành tố trong một đoản ngữ
VI. Những nhân tố có ảnh hưởng đến tổ chức nội bộ của đoản ngữ

Chương hai: Đoản ngữ có danh từ làm trung tâm (danh ngữ)

I. Nhận xét mở đầu về danh ngữ
II. Phần trung tâm của danh ngữ
A. Xác định thành tố trung tâm
B. Hai thành tố T1T2 ở bộ phận trung tâm
C. Quan hệ tương ứng giữa T1T2 trong bộ phận trung tâm
III. Phần đầu của danh ngữ
IV. Phần cuối của danh ngữ

Chương ba: Đoản ngữ có động từ làm trung tâm (động ngữ)

I. Nhận xét mở đầu về động ngữ
II. Phần trung tâm của động ngữ
III. Phần đầu của động ngữ
IV. Phần cuối của động ngữ
V. Những thành tố có vị trí tự do trong động ngữ

Chương bốn: Đoản ngữ và vấn đề từ loại, tiểu loại

I. Đoản ngữ: Một tiêu chuẩn để phân định từ loại, tiểu loại
II. Cách dùng đoản ngữ để phân định từ loại, tiểu loại
III. Các diện đối lập quan trọng nhất trong kho từ vựng tiếng Việt, xét theo tiêu chuẩn đoản ngữ

Phần thứ tư: Kết luận

Vài nhận xét tổng quát về đặc điểm của tiếng, từ ghép, đoản ngữ và về vị trí của chúng trong hệ thống đơn vị ngữ pháp...

__________

[1] In lần đầu năm 1975 (Nxb Đại học & Trung học Chuyên nghiệp); in lần thứ hai năm 1977.

[2] Người viết: GS.TS. Đinh Văn Đức – Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội. Thời gian: tháng 4 năm 1996.

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Ngày 3/6/1941, Tạp chí "Tri Tân" ra số đầu tiên tại Hà Nội. Đây là tuần báo chuyên khảo cứu về văn hoá và lịch sử dân tộc của nhiều học giả có tên tuổi đương thời. Tờ báo tồn tại cho đến khi Cách mạng Tháng Tám thành công, năm 1945. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Không cây, không trái, không hoa
Sinh ra toàn hạt, ăn tra đời người

RSS

RSS Feed

TÀI TRỢ

0.0099320411682129
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007