[Giới thiệu sách]

Ngữ pháp tiếng Việt

* Tác giả: Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam[1]

* Thông tin xuất bản:

  • Lần in: Lần in thứ 3[2]
  • Nxb: Khoa học Xã hội
  • Nơi in: Công ti in Ba Đình
  • Giấy phép số 45/1045/CXB
  • In xong và nộp lưu chiểu tháng 01 năm 2003
  • Số trang: 343

Trích "Lời giới thiệu"

(...)

Những người biên soạn Ngữ pháp tiếng Việt không có ý định viết sách giáo khoa. Nhưng đối với nhà trường, cuốn ngữ pháp này có thể là một chỗ dựa.

Việc biên soạn Ngữ pháp tiếng Việt được sự chỉ đạo của một Hội đồng do Bộ trưởng Trần Quang Huy được cử làm chủ tịch và gồm những uỷ viên là các ông: Tạ Phong Châu, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Lương Ngọc, Nguyễn Kim Thản, Hoài Thanh, Phạm Huy Thông.

Ông Nguyễn Kim Thản đã cùng các ông Trần Chút, Lê Xuân Thại thực hiện việc biên soạn lúc đầu, và một bản thảo đã được đề nghị với Hội đồng.

Trong khi xem xét, Hội đồng đã tham khảo thêm ý kiến của các ông Nguyễn Tài Cẩn, Lưu Vân Lăng, Nguyễn Lân, Hoàng Phê, Hoàng Tuệ... Nhiều nhà khoa học, nhà văn hoá đã gửi ý kiến đến cho Hội đồng. Để nghiên cứu các ý kiến, một tiểu ban được thành lập gồm có các ông Nguyễn Tài Cẩn, Lê Xuân Thại, Nguyễn Kim Thản, Hoàng Tuệ. Giáo sư Phạm Huy Thông thay mặt Hội đồng cùng làm việc.

Sau một thời gian làm việc, Hội đồng đã uỷ giao trách nhiệm cho Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam.

Theo quyết định của Giáo sư Nguyễn Khánh Toàn – Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam – việc đúc kết các ý kiến, biên soạn Ngữ pháp tiếng Việt đã được tiến hành với sự tham gia trực tiếp của Giáo sư Phạm Huy Thông – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam. Cùng làm việc với Giáo sư Phạm Huy Thông, có các ông Hoàng Tuệ, Trần Chút. Giáo sư Nguyễn Khánh Toàn đã xem bản thảo cuối cùng.

(...)

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Phần I
TIẾNG VIỆT

Chương I - Khái quát về lịch sử tiếng Việt

I. Nguồn gốc tiếng Việt
II. Tiếng Việt ở giai đoạn dùng chữ Nôm
III. Tiếng Việt ở giao đoạn dùng "chữ quốc ngữ"
IV. Từ Cách mạng Tháng Tám đến nay

Chương II - Đặc điểm tiếng Việt

I. Các đơn vị của tiếng Việt
II. Các phương tiện ngữ pháp của tiếng Việt
III. Đặc điểm đơn lập của tiếng Việt

Chương III - Khái quát về ngữ âm và chữ viết tiếng Việt

I. Âm tiết
II. Âm đầu
III. Vần
IV. Thanh

Phần II
TỪ TIẾNG VIỆT

Chương I - Cấu tạo của từ

I. Từ một tiếng
II. Từ láy
III. Từ ghép
IV. Từ nhiều tiếng có cấu tạo khác

Chương II - Phân loại các từ thành từ loại

I. Cách phân loại
II. Sự phân loại các từ thành thực từ và hư từ
III. Các từ loại của tiếng Việt
IV. Chuyển loại

Chương III - Dùng từ cấu tạo ngữ. Danh ngữ

I. Khái quát về cấu tạo của ngữ
II. Danh ngữ

Chương IV - Dùng từ cấu tạo ngữ. Động từ

I. Động ngữ
II. Tính ngữ
III. Ngữ ổn định hoá

Chương V - Dạng láy

I. Hình thức ngữ âm của dạng láy
II. Nghĩa của dạng láy

Chương VI - Liên hợp

I. Liên hợp song song
II. Liên hợp qua lại
III. Liên hợp ổn định hoá

Phần III
CÂU TIẾNG VIỆT

Chương I - Cấu tạo của câu đơn. Nòng cốt

I. Nòng cốt đơn
II. Câu tả và câu luận
III. Câu đơn đặc biệt

Chương II - Cấu tạo của câu đơn. Thành phần ngoài nòng cốt

I. Thành phần than gọi
II. Thành phần chuyển tiếp
III. Thành phần chú thích
IV. Thành phần tình huống
V. Thành phần khởi ý

Chương III - Khẳng định, phủ định. Tường thuật, nghi vấn, cầu khiến, biểu cảm

I. Khẳng định, phủ định
II. Tường thuật, nghi vấn, cầu khiến, biểu cảm

Chương IV - Cấu tạo của câu ghép

I. Đặc điểm của câu ghép
II. Câu ghép song song
III. Cấu ghép qua lại
IV. Nòng cốt ghép dùng làm vế trong câu ghép

Chương V - Dùng nòng cốt (đơn hay ghép) làm thành phần trong cấu tạo của câu đơn, làm phụ tố trong cấu tạo của ngữ

I. Nòng cốt đơn hay ghép dùng làm phần đề, phần thuyết trong nòng cốt của câu đơn
II. Nòng cốt đơn hay ghép thành phần ngoài nòng cốt của câu đơn
III. Nòng cốt đơn hay ghép làm phụ tố sau trong ngữ

Chương VI - Các dấu câu

I. Dấu chấm
II. Dấu hỏi
III. Dấu cảm
IV. Dấu lửng
V. Dấu phẩy
VI. Dấu chấm phẩy
VII. Dấu hai chấm
VIII. Dấu ngang
IX. Dấu ngoặc đơn
X. Dấu ngoặc kép

Phần IV
SỰ VẬN DỤNG NHỮNG QUY TẮC NGỮ PHÁP

Chương I - Sự vận dụng các quy tắc ngữ pháp ở phạm vi từ và ngữ

I. Ở phạm vi từ
II. Ở phạm vi ngữ

Chương II - Sự vận dụng các quy tắc ngữ pháp ở phạm vi câu


 

PHỤ LỤC

I. Hư từ
II. Phân tích ngữ pháp

 

___________

[1] Nay là Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia

[2] In lần đầu năm 1983

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Ngày 3 đến 6/6/1975, Quốc hội khoá V nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà họp kì họp đầu tiên. Quốc hội đã nhất trí bầu đồng chí Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Lương Bằng làm Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, đồng chí Trường Chinh làm Chủ tịch Uỷ ban thường vụ Quốc Hội, đồng chí Phạm Văn Đồng làm Thủ tướng Chính phủ, và các uỷ ban của Quốc hội. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Vừa bằng quả bí, nhi nhí những hột

RSS

RSS Feed

TÀI TRỢ

0.0053539276123047
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007