[Giới thiệu sách]

Lôgích và tiếng Việt

* Tác giả: Nguyễn Đức Dân

* Thông tin xuất bản:

  • Lần in: Tái bản lần thứ nhất
  • Nxb: Giáo dục
  • Nơi in: Nhà in Thanh Niên (Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh)
  • Số xuất bản: 141/576-98
  • In xong và nộp lưu chiểu tháng 11 năm 1998
  • Số trang: 412

Trích “Lời giới thiệu” của nhà xuất bản

Lôgích[1] và tiếng Việt là cuốn sách đầu tiên ở Việt Nam đi sâu vào trình bày mối quan hệ giữa lôgích và tiếng Việt.

Sách đề cập đến những kiến thức đại cương về lôgích cổ điển; những kiến thức căn bản về lôgích hiện đại, mối quan hệ của nó với ngôn ngữ cũng như những hiện tượng tiếng Việt được khảo sát và giải thích dưới góc độ lôgích.

Đây là một tài liệu cần thiết cho giáo viên, sinh viên,... trong nhà trường. Sách cũng rất hữu ích cho các nhà nghiên cứu, nhà ngôn ngữ học và bạn đọc đông đảo, trước yêu cầu ngày càng phải nâng cao phương pháp tư duy và kĩ năng sử dụng thành thạo tiếng Việt hiện nay.

(...)

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Phần I
Đại cương về lôgích

Chương I: Về ngôn ngữ và lôgích

Chương II: Khái niệm

Chương III: Phán đoán

Chương IV: Lôgích mệnh đề

Chương V: Lôgích vị từ

Chương VI: Lôgích tình thái

Chương VII: Lôgích đa trị và lôgích mờ

Chương VIII: Lôgích thời gian: Biểu hiện và nhận diện thời gian trong tiếng Việt

Chương IX: Những quy luật cơ bản của tư duy

Chương X: Suy luận lôgích: Những vấn đề chung; Suy luận diễn dịch; Suy luận quy nạp; Suy luận tương tự; Vài kiểu sai lầm trong suy luận; Lôgích, ngôn ngữ và phép nguỵ biện

Phần II
Tiếng Việt

Chương XI: Suy luận ngôn ngữ: Khái niệm tiền giả định; Các hành vi ngôn ngữ; Hàm ý ngôn ngữ: Hàm ý trong câu trỏ nhân quả; Hàm ý hội thoại

Chương XII: Lôgích và sắc thái ngôn ngữ

Chương XIII: Lôgích các từ hư

Chương XIV: Lôgích và sự tri nhận không gian

Chương XV: Lôgích của những hiện tượng "phi lôgích"

Chương XVI: Phủ định và bác bỏ

_____________

[1] ngonngu.net giữ nguyên cách viết theo lối phiên âm không có dấu nối của tác giả.

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Ngày 29/9/1969, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam ra chỉ thị về đợt sinh hoạt Chính trị "Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo Di chúc của Hồ Chủ tịch". [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Vạc ruộng vuông vức
Cây lúa xanh đen
Ai thấy cũng khen
Chả khen chi, khen người khéo cấy

RSS

RSS Feed

TÀI TRỢ

0.002532958984375
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007