2006/09/23, 17:15:43

Writting: Web resources

1. Writting & Writting Systems

 • Omniglot
  A guide to written language (alphabets, hieroglyphs, Chinese characters...)
 • Writing Systems
  Writing Systems is a web-site that provides information, amusement and advice about writing systems in general and English spelling and the English writing system in particular.
 • AncientScripts.com
  The aim of Ancient Scripts is not to replace texts books or instructional web sites. Instead, it is designed to give an introduction to writing systems, which hopefully will tantalize the reader into searching for more information on the web or in books and publications.
 • SignWritingSite
  Sign Languages Are Now Written Languages!
 • Evolution of Alphabets
  This page is part of the course material for "History of the Alphabets" taught by Prof. Robert Fradkin at University of Maryland.

2. Punctuation

3. Softwares

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Nguyễn Đỗ Cung là hoạ sĩ xuất sắc trong thế hệ hoạ sĩ tạo hình nước ta. Ông là con cụ tú Nguyễn Đỗ Mục, một học giả nổi tiếng vào thời quốc ngữ đang phát triển. Nguyễn Đỗ Cung sinh năm 1912. Ông học tại trường Cao đẳng Mĩ thuật Đông Dương, và sớm có danh trong những năm 1935, 1936. Ông nhiệt thành yêu nước, tham gia cách mạng, tích cực hoạt động và trải qua các nhiệm vụ: Uỷ ban thường vụ Hội Mĩ thuật Việt Nam, Uỷ viên ban chấp hành Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam, Viện trưởng Viện Mĩ thuật, đại biểu Quốc hội. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Năm ông cùng ở một nhà
Tình huynh nghĩa đệ vào ra thuận hoà
Bốn ông tuổi đã lên ba
Một ông đã già lại mới lên hai

RSS

RSS Feed

TÀI TRỢ

0.027692079544067
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007