2007/03/11, 18:14:52

Bảng từ Swadesh tiếng Việt

Số lượng: 100 từ
Thứ tự sắp xếp: Theo bảng chữ cái tiếng Việt
 1. ai
 2. ăn
 3. bay
 4. béo
 5. biết
 6. bơi
 7. bụng
 8. cái gì
 9. cát
 10. cây
 11. chân
 12. chấy
 13. chết
 14. (con) chim
 15. cho
 16. (con) chó
 17. cổ
 18. da
 19. dài
 20. đá
 21. đàn bà
 22. đàn ông
 23. đất
 24. đầu
 25. đầu gối
 26. đầy
 27. đen
 28. đêm
 29. đến
 30. đi
 31. đỏ
 32. đuôi
 33. đứng
 34. (con) đường
 35. gan
 36. gần
 37. giết
 38. gió
 39. hai
 40. khói
 41. khô
 42. không
 43. lạnh
 44. lửa
 45. lưỡi
 46. máu
 47. mày
 48. mắt
 49. mặt trăng
 50. mặt trời
 51. mây
 52. mỏng
 53. mồm
 54. một
 55. mỡ
 56. mới
 57. mũi
 58. muối
 59. mưa
 60. này
 61. đấy, đó
 62. năm
 63. nặng
 64. ngắn
 65. nhiều
 66. nhìn
 67. nhỏ
 68. nghe
 69. ngồi
 70. ngôi sao
 71. ngủ
 72. ngực
 73. người
 74. nói
 75. núi
 76. nước
 77. (con) rắn
 78. răng
 79. rễ
 80. sừng
 81. tai
 82. tay
 83. tên
 84. thịt
 85. tim
 86. to
 87. tóc
 88. tôi
 89. tốt
 90. trắng
 91. tro
 92. tròn
 93. trứng
 94. uống
 95. (màu) vàng
 96. xa
 97. xanh
 98. xương

Trích theo luận án tiến sĩ ngữ văn của Lê Văn Trường (2004).

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Lí Càn Đức sinh ngày 23/2/1066, lúc lên ngôi mới 6 tuổi, hiệu là Lí Nhân Tông. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Cây bằng cái kim lá bằng cái quạt
Cây cao cao ngất, cao quá đỉnh ngàn

RSS

RSS Feed

TÀI TRỢ

0.0030670166015625
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007