2006/07/14, 16:50:52

J.L. Austin

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Ngày 21/11/1991, Việt Nam và Mĩ thảo luận bình thường hoá quan hệ ngoại giao giữa hai nước. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Đầu tròn minh nhỏ thon thon
Nắm đầu vặn cổ hai hàng lệ rơi

RSS

RSS Feed

TÀI TRỢ

0.024577856063843
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007