2007/01/29, 18:00:31

Ngôn ngữ học Đại cương

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 8, kì họp thứ bảy, đã thông qua Luật Công đoàn ngày 30/6/1990. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Vừa bằng cái thúng, lăn đùng giữa nhà
Người gần kẻ xa đều mò tới

RSS

RSS Feed
0.010426998138428
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007