2007/01/29, 18:00:31

Ngôn ngữ học Đại cương

NGÀY NÀY NĂM XƯA

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Mười thằng ở chung một hòm
Thương cho đời chúng hao mòn mãi đi

RSS

RSS Feed
0.020548105239868
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007