2007/01/29, 18:00:31

Ngôn ngữ học Đại cương

NGÀY NÀY NĂM XƯA

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Sớm đi bốn chân, trưa đi hai chân
Chiều đi ba chân, tối đi tám chân

RSS

RSS Feed
0.010272026062012
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007