2007/01/29, 18:00:31

Ngôn ngữ học Đại cương

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Ngày 24/5/1962 tại phiên toà xử án của Mĩ Diệm, giáo sư Lê Quang Vịnh, người thanh niên 27 tuổi đã nói thẳng vào bọn bán nước và cướp nước: "Tôi tiếc là không giết được kẻ cầm đầu bọn xâm lược", và hô lớn: "Đả đảo Ngô Đình Diệm" "Đả đảo luật phát xít". [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Không ăn, không nói, không cười
Nghiêng lưng mà chịu với người hôm mai

RSS

RSS Feed
0.016856908798218
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007