2007/01/29, 18:00:31

Ngôn ngữ học Đại cương

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Từ ngày 30/4 đến 30/6/1970 Quân giải phóng miền Nam, với tinh thần "cứu bạn như cứu mình" đã cùng quân dân Cămpuchia chiến đấu dũng cảm, đập tan cuộc hành quân xâm lược Cămpuchia của 10 vạn quân Mĩ và nguỵ Sài Gòn loại khỏi vòng chiến đấu 17.000 lính Mĩ nguỵ, giải phóng hoàn toàn 5 tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Cămpuchia và phần lớn nông dân của 10 tỉnh khác, hình thành một vùng giải phóng rộng lớn với 4 triệu rưỡi dân. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Hữu bì, vô cốt, vô thân nhục
Nghi xuân nghi hạ, bất nghi đông
(Có da, có xương, không có thịt
Chỉ mùa xuân, mùa hạ được nhắc đến, mùa đông thì không)

RSS

RSS Feed
0.015913963317871
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007