2007/01/29, 18:00:31

Ngôn ngữ học Đại cương

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Nhà báo Hồng Chương tên thật là Trần Chương, sinh vào ngày 6/5/1911 tại Quảng Trị và mất tại Hà Nội ngày 18/3/1989. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Không chân mà chạy
Không cánh mà bay
Không vây mà lội
Trong bụng nước sủi
Ngoài mũi mây bay
Ăn cơm phương này
Đi chơi phương khác

RSS

RSS Feed
0.12753486633301
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007