2007/01/29, 18:00:31

Ngôn ngữ học Đại cương

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Ngày 28/7/1995, nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam gia nhập hiệp hội các nước Đông Nam Á (Viết tắt là ASEAN). [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Bằng cái dĩa xỉa xuống ao
Ba quân thiên hà đào hoài không lên

RSS

RSS Feed
0.026115894317627
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007