2007/01/29, 18:00:31

Ngôn ngữ học Đại cương

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Nguyên phi Ỷ Lan tên thật là Lê Thị Yến, từ trần ngày 22/10/1117. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Bốn cột một kèo
Có lọ mắm heo
Mèo bò không tới

RSS

RSS Feed
0.010673999786377
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007