2007/01/24, 17:58:46

Cấu trúc và hệ thống ngôn ngữ

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Ngày 2/8/1964, khu trục hạm "Ma đốc" của Mĩ trắng trợn xâm phạm vùng biển miền Bắc, khu vực giữa Hòn Mê và Lạch Trường (Thanh Hoá). Trận đầu tiên mặt đối mặt với chiến hạm Mĩ, bộ đội hải quân nhân dân ta đã đánh đuổi chiến khu trục này, buộc nó phải tháo chạy ra khỏi vùng biển nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Sau đó máy bay Mĩ đã cùng tàu chiến Mĩ khiêu khích và tấn công đơn vị hải quân ta. Hải quân nhân dân Việt Nam trẻ tuổi đã anh hùng chống trả lại kịch liệt. Trong trận này, hải quân ta đã bắn rơi 1 chiếc máy bay Mĩ và bắn bị thương 2 chiếc khác. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Hai cô nằm nghỉ hai phòng
Ngày thì mở cửa ra trông
Ðêm thì đóng cửa lấp trong ra ngoài

RSS

RSS Feed
0.024527072906494
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007