2007/01/24, 17:58:46

Cấu trúc và hệ thống ngôn ngữ

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Ngày 4/5/1919, phong trào Ngũ Tứ ở Trung Quốc nổ ra, mở đầu bằng cuộc biểu tình của 5000 học sinh yêu nước Bắc Kinh nhằm chống lại âm mưu xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc. Cuộc biểu tình của học sinh Bắc Kinh đã nhanh chóng lôi léo đông đảo học sinh và các tầng lớp nhân dân trong nhiều thành phố xuống đường đấu tranh. Chính phủ quân phiệt Bắc Kinh tiến hành đàn áp, bắt giam hơn 1000 học sinh yêu nước. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Cong cong như cái bắp cày
Ban đêm thì có ban ngày thì không
Chính giữa thì có cái bông
Lấy tay đâu cái, cái mồng đỏ hoe

RSS

RSS Feed
0.024755954742432
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007