2007/01/24, 17:58:46

Cấu trúc và hệ thống ngôn ngữ

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Ngày 7/5/1955 đã thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, Hải quân nhân dân đã anh dũng chiến đấu, mưu trí sáng tạo, bắn rơi nhiều máy bay, bắn cháy, đánh chìm nhiều tàu địch, góp phần đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mĩ; làm thất bại cuộc phong toả chiến lược bằng thuỷ lôi của Mĩ đối với miền Bắc; mở đường Hồ Chí Minh trên biển chi viện cho Cách mạng miền Nam; sáng tạo ra cách đánh đặc công hải quân độc đáo; có hiệu suất chiến đấu cao. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Ăn trước mà lại ăn thừa
Mỗi ngày hai bữa sớm, trưa nhọc nhằn

RSS

RSS Feed
0.025367975234985
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007