2007/01/24, 17:58:46

Cấu trúc và hệ thống ngôn ngữ

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Nhà sư nổi tiếng Dương Không Lộ còn gọi là Không Lộ thiền sư, viên tịch vào ngày 12/7/1119. Ông quê ở Giao Thuỷ, nay thuộc tỉnh Nam Định. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Sông tròn vành vạnh, nước cạn lờ lờ
Hai cô xuống tắm một giờ cạn sông

RSS

RSS Feed
0.021013975143433
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007