2007/01/24, 17:58:46

Cấu trúc và hệ thống ngôn ngữ

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Ghiđờ Môpátxăng (Guy de Maupassant) là nhà văn hiện thực lớn ở Pháp, sinh ngày 5/8/1850. Ông tốt nghiệp trường luật, ra làm viên chức và nhập ngũ khi chiến tranh nổ ra. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Mẹ có cánh mẹ chẳng biết bay
Con không có cánh con bay vù vù
Mẹ ngồi ở chốn phong du
Con bay tít mù mà chẳng biết đâu

RSS

RSS Feed
0.0097370147705078
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007