2007/01/24, 17:58:46

Cấu trúc và hệ thống ngôn ngữ

NGÀY NÀY NĂM XƯA

A-le-giô Ca-pơn-ti (Alejo Carpentie) – nhà văn lớn Cuba và châu Mĩ Latin – sinh ngày 26/12/1904, ở thủ đô Lahabana. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Hữu bì, vô cốt, vô thân nhục
Nghi xuân nghi hạ, bất nghi đông
(Có da, có xương, không có thịt
Chỉ mùa xuân, mùa hạ được nhắc đến, mùa đông thì không)

RSS

RSS Feed
0.02194881439209
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007