2007/01/24, 17:58:46

Cấu trúc và hệ thống ngôn ngữ

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Danh sĩ Nguyễn Thiếp, hiệu La Sơn phu tử, sinh năm 1723 ở Hà Tĩnh và mất ngày 6/2/1804. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Tự nhiên cắt cổ đem chôn
Bữa sau sống lại, đẻ con từng bầy

RSS

RSS Feed
0.0059618949890137
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007