2007/01/24, 17:58:46

Cấu trúc và hệ thống ngôn ngữ

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Tạ Quang Bửu nhà hoạt động khoa học sinh ngày 23/7/1910 ở Nam Hoành, Nam Đàn, Nghệ An. Thuở nhỏ ông học ở Quảng Nam, Huế, tốt nghiệp ông được cấp học bổng du học ở Pháp, Anh. Ra trường ông được về dạy tại trường Quốc học Huế. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Cong cong như cái bắp cày
Ban đêm thì có ban ngày thì không
Chính giữa thì có cái bông
Lấy tay đâu cái, cái mồng đỏ hoe

RSS

RSS Feed
0.0068058967590332
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007