2007/01/24, 17:58:46

Cấu trúc và hệ thống ngôn ngữ

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Ngày 27/11/1843, Bain, người Anh đã đăng kí phát minh "Phương pháp thu được các ảnh ở xa nhờ điện". [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Có cánh có mỏ mà nỏ có bay
Đi đêm về ngày lại chui xuống nước

RSS

RSS Feed
0.0054528713226318
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007