2006/07/09, 16:49:07

Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống
(Language & Life magazine)

Language and Life
A monthy mangazine published by the Linguistic Society of Vietnam
[ Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống ]
The mangazine aims at disseminating the basic knowledge of linguistics and languages, improving linguistic level of readers interested in and wish to learn more about Vietnamese language. It also partly helps make Vietnamese a uniform, standardised and perfect language.

The Team

Editor-in-Chief

Nguyen Quang Hong

Vice Editor-in-Chief

  • Nguyen Duc Chinh
  • Cao Xuan Hao

Editor Secretary

Pham Van Hao

Editorial Board

  • Hoang Dzung
  • Duong Ky Duc
  • Bui Manh Hung
  • Phan Van Que
  • Dao Than
  • Ta Van Thong
  • Nguyen Lan Trung
  • Nguyen Xuan Vang

Administrator

Dang Kim Dzung

Contact

Editorial Office

20 Ly Thai To, Ha Noi
Tel: (84-4) 8 265 100
Email: nn-ds@hn.vnn.vn

Representative Office in Ho Chi Minh city:

103A, Tran Quoc Toan street, District 3, HCM City
Tel: (84-4) 9 325 310

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Trước việc Đế quốc Mĩ đưa quân viễn chinh ồ ạt vào miền Nam Việt Nam, tiến hành cuộc "Chiến tranh cục bộ" chống lại nhân dân ta ngày 3/4/1965, Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam ra tuyên bố, xác định quyết tâm chống Mĩ: "Quân và dân miền Nam quyết đánh thắng giặc Mĩ trong bất kì tình thế nào, quyết đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mĩ bất kì chúng mở rộng chiến tranh ấy đến mức nào". Bản tuyên bố còn vạch ra 8 điều kiện dẫn chúng đến thất bại. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Đồi cao hai cống hai bên
Dưới đơm hàng lược, trên nền hàng gương

RSS

RSS Feed
0.013305902481079
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007