2006/07/09, 16:49:07

Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống
(Language & Life magazine)

Language and Life
A monthy mangazine published by the Linguistic Society of Vietnam
[ Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống ]
The mangazine aims at disseminating the basic knowledge of linguistics and languages, improving linguistic level of readers interested in and wish to learn more about Vietnamese language. It also partly helps make Vietnamese a uniform, standardised and perfect language.

The Team

Editor-in-Chief

Nguyen Quang Hong

Vice Editor-in-Chief

  • Nguyen Duc Chinh
  • Cao Xuan Hao

Editor Secretary

Pham Van Hao

Editorial Board

  • Hoang Dzung
  • Duong Ky Duc
  • Bui Manh Hung
  • Phan Van Que
  • Dao Than
  • Ta Van Thong
  • Nguyen Lan Trung
  • Nguyen Xuan Vang

Administrator

Dang Kim Dzung

Contact

Editorial Office

20 Ly Thai To, Ha Noi
Tel: (84-4) 8 265 100
Email: nn-ds@hn.vnn.vn

Representative Office in Ho Chi Minh city:

103A, Tran Quoc Toan street, District 3, HCM City
Tel: (84-4) 9 325 310

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Xuất thân trong một gia đình Nho học yêu nước, Nhà thơ Á nam Trần Tuấn Khải – tác giả của các tác phẩm: Bút quan hài, Duyên nợ phù sinh và bài thơ nổi tiếng Tiễn anh Khoá – quê ở huyện Mĩ Lộc nay là ngoại thành Nam Định. Từ sau 1954 ông sống và làm việc tại Sài Gòn. Ông đã tham gia phong trào đấu tranh chống văn hoá đồi truỵ đòi hoà bình và dân sinh. Năm 1966 ông đã cùng với một số trí thức yêu nước kí tên yêu cầu chính quyền Sài Gòn hiệp thương với Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Ông mất ngày 7/3/1983, thọ 88 tuổi. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Bốn con cùng ở một nhà
Được mẹ chia của tách ra mỗi người

RSS

RSS Feed
0.0074942111968994
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007