2006/07/09, 16:49:07

Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống
(Language & Life magazine)

Language and Life
A monthy mangazine published by the Linguistic Society of Vietnam
[ Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống ]
The mangazine aims at disseminating the basic knowledge of linguistics and languages, improving linguistic level of readers interested in and wish to learn more about Vietnamese language. It also partly helps make Vietnamese a uniform, standardised and perfect language.

The Team

Editor-in-Chief

Nguyen Quang Hong

Vice Editor-in-Chief

  • Nguyen Duc Chinh
  • Cao Xuan Hao

Editor Secretary

Pham Van Hao

Editorial Board

  • Hoang Dzung
  • Duong Ky Duc
  • Bui Manh Hung
  • Phan Van Que
  • Dao Than
  • Ta Van Thong
  • Nguyen Lan Trung
  • Nguyen Xuan Vang

Administrator

Dang Kim Dzung

Contact

Editorial Office

20 Ly Thai To, Ha Noi
Tel: (84-4) 8 265 100
Email: nn-ds@hn.vnn.vn

Representative Office in Ho Chi Minh city:

103A, Tran Quoc Toan street, District 3, HCM City
Tel: (84-4) 9 325 310

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Xécgây Alếchxanđrơvich Êxênhin (Sergei Alexandrovitsh Esenin) – nhà thơ lớn Nga, sinh ngày 3/10/1895. Từ năm 1924 là mốc đánh dấu cao trào sáng tác của ông. Nội dung thơ ca của Êxênhin thấm nhuần tư tưởng xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Các tác phẩm lớn của ông gồm có: "Nước Nga Xô Viết", "Thơ tứ tuyệt", "Trường ca Anna Xênhêghina", "Bài ca về cuộc hành quân vĩ đại", "Giai điệu Ba Tư"... [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Sừng sững mà đứng giữa trời
Gươm dao không sợ, sợ người moi lưng

RSS

RSS Feed
0.02105188369751
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007