2006/07/06, 16:48:04

Những công trình lí luận ngôn ngữ học của thế giới được dịch và xuất bản ở Việt Nam

* Thứ tự sắp xếp theo thời gian công bố của bản dịch
 1. Marx, Engels, Lenin bàn về ngôn ngữ. Nxb Sự thật, H., 1962.
 2. Zinder, L.R.. (1960). Ngữ âm học đại cương. Nxb Giáo dục, H., 1964.
 3. Saussure, F. de (1916). Giáo trình ngôn ngữ học đại cương. Nxb Khoa học Xã hội, H., 1973.
 4. Xtepanov, Ju.X. (?). Những cơ sở của ngôn ngữ học đại cương. Nxb Đại học và Trung học Chuyên nghiệp, H., 1977.
 5. Lyons, J. (1968). Nhập môn ngôn ngữ học lí thuyết. Nxb Giáo dục, H., 1996.
 6. Rozhdestvenskij, Yu.V. (1990). Những bài giảng ngôn ngữ học đại cương. Nxb Giáo dục, H., 1997.
 7. Chafe, W.L. (1953). Ý nghĩa và cấu trúc của ngôn ngữ. Nxb Sự thật, H., 1998.
 8. Kasevich, V.B. (1977). Những yếu tố cơ sở của ngôn ngữ học đại cương. Nxb Giáo dục, H., 1998.
 9. Sapir, E. (1921). Ngôn ngữ: Dẫn luận vào việc nghiên cứu lời nói. Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, 2000.
 10. Halliday, M.A.K. (1985). Dẫn luận ngữ pháp chức năng. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
 11. Lado, R. (1965). Ngôn ngữ học qua các nền văn hoá. Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2002.
 12. Brown, G. & Yule, G. (1983). Phân tích diễn ngôn. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
 13. Yule, G. (1996). Dụng học: Một số dẫn luận nghiên cứu ngôn ngữ. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.
 14. Robins (?). Lược sử ngôn ngữ học. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.
 15. Lưu Nhuận Thanh (1998). Các trường phái ngôn ngữ học phương Tây. Nxb Lao động, H., 2004.

Ngoài ra còn có nhiều tài liệu khác được dịch và lưu hành nội bộ ở các cơ quan nghiên cứu và các trường đại học.

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Ngày 25/3/1950, mở đầu chiến dịch mùa xuân ở Nam Bộ nhằm tiêu diệt sinh lực địch và thu hẹp phạm vi chiếm đóng của địch. Trong toàn chiến dịch, ở Trà Vinh, ta diệt 650 tên, bắt sống 125 tên, gọi hàng 184 tên, san bằng 30 lô cốt; ở Sóc Trăng, diệt và bức rút 38 vị trí; ở sài Gòn – Chợ Lớn diệt 494 tên địch. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Dầm son hai má dầm son
Chơi sông chơi lạch chơi hòn cù lao

RSS

RSS Feed

TÀI TRỢ

0.012312173843384
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007