2006/10/03, 17:19:13

The IPA
International Phonetic Association/Alphabet

The IPA is the major as well as the oldest representative organisation for phoneticians. It was established in 1886 in Paris.

The aim of the IPA is to promote the scientific study of phonetics and the various practical applications of that science.

In furtherance of this aim, the IPA provides the academic community world-wide with a notational standard for the phonetic representation of all languages – the International Phonetic Alphabet (also IPA).

The latest version of the IPA Alphabet was published in 1993 (updated in 1996).

(Source: Official home page of the IPA)

Links

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Hội Lao động giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời vào ngày 27/4/1961 và gia nhập Mặt trận DTGPMNVN. Về sau, Hội đổi tên là "Liên hiệp Công đoàn giải phóng miền Nam Việt Nam". Hội ra lời kêu gọi gửi anh chị em công nhân lao động toàn miền Nam, trong cả nước và lao động thế giới nhân dịp ngày Quốc tế Lao động 1.5. Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội, công nhân trong các xí nghiệp, đồn điền sôi nổi đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế, các quyền tự do dân chủ. Nhiều cuộc mít tinh kỉ niệm ngày 1.5 được tổ chức. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Đi nằm, đứng nằm, nằm thì đứng

RSS

RSS Feed
0.023579120635986
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007