2006/10/03, 17:19:13

The IPA
International Phonetic Association/Alphabet

The IPA is the major as well as the oldest representative organisation for phoneticians. It was established in 1886 in Paris.

The aim of the IPA is to promote the scientific study of phonetics and the various practical applications of that science.

In furtherance of this aim, the IPA provides the academic community world-wide with a notational standard for the phonetic representation of all languages – the International Phonetic Alphabet (also IPA).

The latest version of the IPA Alphabet was published in 1993 (updated in 1996).

(Source: Official home page of the IPA)

Links

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Lécmôntốp là nhà thơ, nhà viết kịch, nhà tiểu thuyết Nga nổi tiếng. Ông sinh ngày 15/10/1814 trong một gia đình quý tộc. Ông có tưởng tượng tự do, có ý thức sâu sắc về sứ mạng của nhà thơ trước vận mạng của nhân dân. Các bài thơ của ông gieo hi vọng vào lòng dân tộc như: "Cái chết của nhà thơ", "cách buồm", "Người tù", "Vĩnh biệt nước Nga dơ bẩn". Đặc biệt tiểu thuyết nổi tiếng "Người anh hùng của thời đại chúng ta" là một đỉnh cao của nền văn xuôi Nga. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Bốn anh cùng chung một nhà
Cùng sinh một giáp cùng ra một hình
Một anh thì đỗ cống sinh
Một anh quỷ quái như tinh trong nhà
Một thì xấu nết xấu na
Một anh ăn vụng cả nhà đều ghen

RSS

RSS Feed
0.0084960460662842
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007