2006/10/03, 17:19:13

The IPA
International Phonetic Association/Alphabet

The IPA is the major as well as the oldest representative organisation for phoneticians. It was established in 1886 in Paris.

The aim of the IPA is to promote the scientific study of phonetics and the various practical applications of that science.

In furtherance of this aim, the IPA provides the academic community world-wide with a notational standard for the phonetic representation of all languages – the International Phonetic Alphabet (also IPA).

The latest version of the IPA Alphabet was published in 1993 (updated in 1996).

(Source: Official home page of the IPA)

Links

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Gustavơ Flôbe (Gustave Flaubert) là nhà văn hiện thực lớn nước Pháp. Ông sinh ngày 21/12/1821. Sáng tác đầu tay của ông là "Xmar" (1849). Bảy năm sau ông ra đời tiểu thuyết "Bà Bôvary" (1856) và ngay lập tức gây chấn động dư luận đương thời. Ngoài tác phẩm trên ông còn có các tác phẩm "Xalambô" (1862), "Giáo dục tình cảm" (1869) "Ba truyện"(1887), "Buva và Pecuysê". [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Một tay ôm lấy con thơ
Một tay giành lấy mà đưa xuống bùn

RSS

RSS Feed
0.026907920837402
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007