2006/10/03, 17:19:13

The IPA
International Phonetic Association/Alphabet

The IPA is the major as well as the oldest representative organisation for phoneticians. It was established in 1886 in Paris.

The aim of the IPA is to promote the scientific study of phonetics and the various practical applications of that science.

In furtherance of this aim, the IPA provides the academic community world-wide with a notational standard for the phonetic representation of all languages – the International Phonetic Alphabet (also IPA).

The latest version of the IPA Alphabet was published in 1993 (updated in 1996).

(Source: Official home page of the IPA)

Links

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Ngày 23/7/1962, Hiệp định về nền hoà bình, trung lập và hoà hợp dân tộc ở Lào đã được kí kết tại Giơnevơ (Thuỵ Sĩ). Hiệp định này quy định: Thành lập ở Lào chính phủ liên hiệp và trung lập gồm ba diện phái (Phuma, Bunmin, và Pathét Lào) nhưng chỉ tồn tại được 8 tháng sau khi kí, vì sự phá hoại của các lực lượng phản động bên trong nước Lào và của Mĩ. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Đi thì đứng, dừng thì ngã

RSS

RSS Feed
0.031015872955322
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007