Cập nhật: 2008/01/10, 11:15:17, GMT+7

Từ vựng học & Từ vựng tiếng Việt

Các khái niệm cơ bản về Từ vựng học và từ vựng tiếng Việt

Từ và cấu tạo từ • Cụm từ cố định • Nghĩa của từ • Quan hệ đồng âm, đồng nghĩa và trái nghĩa • Biến đổi trong từ vựng • Các lớp từ trong từ vựng

Chi tiết

Từ trái nghĩa

Nếu hai từ là trái nghĩa thì chúng phải đảm bảo mối quan hệ liên tưởng đối lập nhau một cách thường xuyên và mạnh, bởi vì mỗi từ trong cặp trái nghĩa như là tấm gương phản chiếu của từ kia.

Chi tiết

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa không phải là những từ trùng nhau hoàn toàn về nghĩa. Chúng nhất định có những dị biệt nào đó bên cạnh sự tương đồng (mặc dù phát hiện sự dị biệt đó không phải lúc nào cũng dễ dàng). Chính sự dị biệt đó lại là lí do tồn tại và làm nên những giá trị khác nhau giữa các từ trong một nhóm từ đồng nghĩa.

Chi tiết

Các bài mới đăng khác

Các bài tiếp theo »

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Ngày 2/8/1965, Chính phủ ta tuyên bố về việc Chính phủ Mĩ ồ ạt đưa thêm quân vào miền Nam nước ta, ráo riết tăng cường chiến tranh xâm lược nước Việt Nam. Hồ Chủ tịch đã nói lên quyết tâm của nhân dân ta: "Dù đế quốc Mĩ tăng thêm 10 vạn, 20 vạn quân Mĩ hoặc nhiều hơn nữa, dù phải chiến đấu 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, nhân dân Việt Nam cũng quyết tâm đánh đến thắng lợi hoàn toàn". [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Ngoài da cóc trong bọc vàng
Đi ngoài đàng, thơm lừng lựng

RSS

RSS Feed
0.018864870071411
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007