Cập nhật: 2008/01/11, 09:08:44, GMT+7

Các trường phái và các nhà ngôn ngữ học

Edward Sapir (1884 – 1930)

Về quan điểm ngôn ngữ học, E. Sapir cho rằng, hoạt động ngôn từ không thể tách rời khỏi các hợp thành văn hoá của một cộng đồng xã hội, nó là bộ phận cơ bản của nền văn hoá, mà đặc trưng là các biểu tượng, chế ước và kinh nghiệm. Ngôn ngữ là một cấu trúc mang dấu ấn của tư duy.

Chi tiết

Trường phái Praha

Chi tiết

Nguyễn Văn Tu – Người đầu tiên xây dựng môn Từ vựng học tiếng Việt

Cuốn "Từ vựng học tiếng Việt hiện đại" do Nguyễn Văn Tu biện soạn và được Nxb ĐH&TCHCN xuất bản năm 1968 cũng là cuốn sách giáo khoa về từ vựng học tiếng Việt đầu tiên ở Đại học Tổng hợp Hà Nội. Đến năm 1976, cuốn "Từ và vốn từ tiếng Việt hiện đại" ra đời và tái bản năm 1978, đánh dấu một bước tiến mới trong công tác khoa học của ông.

Chi tiết

Nguyễn Tài Cẩn

Trong lĩnh vực nghiên cứu, Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn là một chuyên gia Ngôn ngữ học am hiểu sâu sắc nhiều lĩnh vực, đặc biệt là Việt ngữ học và Hán–Nôm, ông là người thông thái các phương diện đồng đại và lịch đại trong nhiều địa hạt (ngữ pháp, ngữ âm, từ nguyên, văn tự) và đã dành nhiều thời gian để viết các giáo trình và chuyên khảo.

Chi tiết

John Lyons

Chi tiết

Roman Osipovich Jakobson (1896–1981)

Đóng góp lớn lao và có ý nghĩa nhất của Jakobson thuộc lĩnh vực âm vị học. Các công trình đã xuất bản của Jakobson có trên 475 đề mục, được phân ra làm hai loại: loại công trình thực sự ngôn ngữ học và loại những vấn đề khác liên quan đến ngôn ngữ học.

Chi tiết

Roman Osipovich Jakobson (1896–1983)

Jakobson was influential in the development of an approach to the study of language style that later became known as linguistic stylistics.

Chi tiết

Wilhelm von Humboldt (1767–1835)

Là một nhà hoạt động chính trị và từng làm đại sứ ở Italia, ở Anh, W. von Humboldt đã xây dựng Trường Đại học Đức, và có những đóng góp độc đáo trong ngôn ngữ học, cho đến nay vẫn còn giữ nguyên giá trị thời sự.

Chi tiết

Louis Hjelmslev (1899–1965)

Chi tiết

Zellig Sabbetal Harris (1909–1992)

Một trong những đặc điểm của mô hình Harris là ở chỗ tăng bộ phận siêu ngôn ngữ lên tới mức tối đa. Nhiều thuật ngữ được coi là thuộc về siêu ngôn ngữ, nhờ vậy cho phép chúng ta hợp nhất được nhiều hiện tượng ngôn ngữ khác nhau vào cùng một kiểu loại.

Chi tiết

Joseph H. Greenberg (1915–2001)

Chi tiết

Ф.Ф. Фортунатов

Chi tiết

« Các bài trước | Các bài tiếp theo »

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Ngày 26/3/1483 là ngày sinh của Raphaen, danh hoạ Italia. Tác phẩm của ông thể hiện đầy đủ tính nhân văn trong nghệ thuật. Ông là người trung thành với truyền thống hiện thực trong bất kì tác phẩm nào. Đó là những hình tượng của con người hoàn chỉnh, con người lí tưởng, hoà hợp nhịp nhàng với kiến trúc và phong cảnh bao quanh. Ông cũng là một trong những người đã góp phần làm cho Rôma trở thành trung tâm văn hoá lúc bấy giờ với việc trang trí điện Vaticăng. Tuy mất sớm (khi mới 37 tuổi) Raphaen đã để lại một số lượng rất lớn tác phẩm. Trong đó nổi tiếng nhất là bức hoạ Đức mẹ ở nhà thờ Xichxtơ. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Tay cầm bán nguyệt xênh xang
Làm tôi cho chủ sửa sang cõi bờ

RSS

RSS Feed
0.0027730464935303
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007