Cập nhật: 2008/01/04, 11:00:00, GMT+7

Tiếng Việt: Lịch sử – Phương ngữ – Những vấn đề mới nảy sinh

Sự thâm nhập của từ địa phương miền Nam vào tiếng Việt toàn dân giai đoạn 1945–1975 (Qua tư liệu văn học đối chiếu với từ điển)

Trong sự phát triển của hệ thống từ vựng một ngôn ngữ, vốn từ phương ngữ đóng một vai trò khá quan trọng trong việc bổ sung từ mới và khái niệm mới. Đây dường như là một quy luật tất yếu được quy định bởi rất nhiều nhân tố. Bài viết này sẽ tìm hiểu sự thâm nhập của từ địa phương miền Nam vào tiếng Việt toàn dân giai đoạn 1945–1975 qua một số tác phẩm văn học có đối chiếu với tư liệu từ điển để phần nào thấy được sự phát triển cũng như vai trò của tiếng miền Nam trong vốn từ tiếng Việt.

Chi tiết

Khái quát về hệ thống ngữ âm của 3 vùng phương ngữ

Hiện nay, chuẩn ngữ âm chưa được chính thức quy định. Nếu ta lấy hệ thống âm vị tiếng Việt được phản ánh qua chính tả làm chuẩn để khảo sát sự khác nhau của 3 phương ngữ nói trên thì có thể nêu lên những đặc trưng ngữ âm chủ yếu.

Chi tiết

Các hệ thống âm vị tiếng Việt giai đoạn Việt-Mường chung

Sơ đồ các hệ thống âm vị tiếng Việt giai đoạn Việt-Mường chung.

Chi tiết

Khái quát về sự hình thành và phát triển của Việt ngữ học (Phần 4)

Khi nước ta giành được độc lập, Việt ngữ học bước vào thời hiện đại và đã phát triển vượt bậc, số lượng công trình tăng gấp bội. Những vấn đề giai đoạn trước đã được đặt ra giai đoạn này đi sâu, mở rộng hơn.

Chi tiết

Khái quát về sự hình thành và phát triển của Việt ngữ học (Phần 3)

Về đường hướng lí luận, nếu giai đoạn cận đại lệ thuộc vào truyền thống ngôn ngữ học châu Âu thì giai đoạn hiện đại là giai đoạn các nhà Việt ngữ học vận dụng tất cả các lí thuyết hiện đại nhất của ngôn ngữ học thế giới vào miêu tả tiếng Việt.

Chi tiết

Khái quát về sự hình thành và phát triển của Việt ngữ học (Phần 2)

Do kết quả của cuộc vận động truyền bá chữ quốc ngữ cuối thế kỉ XIX–đầu thế kỉ XX, tiếng Việt đã vươn lên thành phương tiện diễn đạt khoa học: các cuốn từ điển giải thích tiếng Việt và các sách ngữ pháp tiếng Việt được biên soạn bằng chữ quốc ngữ đã ra đời.

Chi tiết

Khái quát về sự hình thành và phát triển của Việt ngữ học (Phần 1)

Việt ngữ học với tư cách là một ngành khoa học chỉ mới xuất hiện gần đây, khi nước ta giành được quyền độc lập dân tộc (1945), cùng với sự ra đời của các trường đại học và viện nghiên cứu ở Việt Nam, nhưng những quan sát, suy nghĩ về tiếng Việt thì đã có từ lâu. Căn cứ vào sự phân kì 12 thế kỉ của tiếng Việt, chúng ta có thể chia sự phát triển của Việt ngữ học thành hai giai đoạn lớn: giai đoạn cổ trung đại (từ cổ đến nửa đầu thế kỉ XIX) và giai đoạn cận hiện đại (từ thời gian thuộc Pháp đến nay)

Chi tiết

Một số tài liệu về lịch sử tiếng Việt

Danh mục một số tài liệu về lịch sử tiếng Việt (bao gồm cả các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước).

Chi tiết

Các hệ thống âm vị tiếng Việt giai đoạn tiền Việt-Mường

Sơ đồ các hệ thống âm vị tiếng Việt giai đoạn tiền Việt-Mường

Chi tiết

Các hệ thống âm vị tiếng Việt hiện đại

Sơ đồ các hệ thống âm vị tiếng Việt hiện đại

Chi tiết

Các ngôn ngữ thuộc họ ngôn ngữ Nam Á có mặt tại Việt Nam

Vài nét sơ lược về các ngôn ngữ thuộc họ ngôn ngữ Nam Á có mặt tại Việt Nam.

Chi tiết

Nhóm ngôn ngữ Việt-Mường

Việc nghiên cứu lịch sử tiếng Việt thực chất là nghiên cứu nhóm ngôn ngữ Việt-Mường. Vì, khi muốn chứng minh một vấn đề nào đó về từ vựng, thanh điệu... thì chúng ta phải viện dẫn tư liệu của ngôn ngữ Việt-Mường.

Chi tiết

« Các bài trước | Các bài tiếp theo »

Chuyển lên:Tiếng Việt 

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Hồng quân Xô viết thành lập ngày 23/2/1918, đây là lực lượng vũ trang đã bảo vệ vững chắc nhà nước Xô viết (1918–1920), chiến thắng chủ nghĩa phát xít (1940–1945), góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Liên bang Xô viết trải qua quá trình chiến đấu và chiến thắng trở thành Quân đội Cách mạng có sức mạnh vĩ đại. Là lực lượng góp phần duy trì hoà bình thế giới và tham gia xây dựng quân đội Cách mạng các nước anh em. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Sớm đi bốn chân, trưa đi hai chân
Chiều đi ba chân, tối đi tám chân

RSS

RSS Feed

TÀI TRỢ

0.018541097640991
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007