Cập nhật: 2009/04/22, 10:52:48, GMT+7

Ngữ âm học

Nét khu biệt và nét dư

Để nhận thức ra được một âm vị, người ta phải tìm ra những đối lập có ích trong một ngôn ngữ. Sự gạn lọc lấy những phần đồng nhất và khác biệt cho đến tận kích thước cuối cùng của nét khu biệt. Không thể xác định được một âm vị mà không có ít nhất một sự đối lập của hai âm vị trở lên.

Chi tiết

The IPA: International Phonetic Association/Alphabet

The IPA is the major as well as the oldest representative organisation for phoneticians. It was established in 1886 in Paris. The aim of the IPA is to promote the scientific study of phonetics and the various practical applications of that science.

Chi tiết

Các đơn vị chiết đoạn tính C1VC2 (phần cuối)

Một biểu diễn âm vị học là một biểu diễn vừa thể hiện được các đặc tính vật lí có thực của âm đó, lại vừa phải bộc lộ ra được các đặc điểm về mặt hệ thống, những mối dây liên hệ, kết nối, ràng buộc và chi phối lẫn nhau, giữa các thuộc tính âm vị học của từng âm vị với nhau. Các thuộc tính mang tính khẳng định (+) thể hiện giá trị khẳng định, còn những giá trị phủ định mang dấu (-) thể hiện sự khiếm diện, sự tác động của nét tiêu cực.

Chi tiết

Các đơn vị chiết đoạn tính C1VC2 (phần hai)

Biểu diễn âm vị học cho các đơn vị chiết đoạn tính C1VC2.

Chi tiết

Các đơn vị chiết đoạn tính C1VC2 (phần đầu)

Danh sách các đơn vị chiết đoạn tính C1VC2.

Chi tiết

Chiết đoạn tính và siêu đoạn tính (phần cuối)

Khi đã nói về chiết đoạn âm vị học là nói về khả năng chia cắt của một cấu trúc âm vị học có trong vỏ hình vị hoặc vỏ từ thành các đơn vị cơ sở của âm vị học có độ dài quảng tính nhỏ hơn so với độ dài quảng tính của một vỏ hình tiết hoặc một vỏ từ. Phép chia này bao giờ cũng cho ra các thành tố cấu tạo nên vỏ từ và vỏ hình tiết.

Chi tiết

Chiết đoạn tính và siêu đoạn tính (phần đầu)

Âm vị chiết đoạn là kết quả phân tích âm vị học, dựa trên thuộc tính hình tuyến của ngôn ngữ: trong một thời điểm của ngữ lưu, người ta chỉ có thể bắt gặp được một yếu tố ngôn ngữ nhất định. Khái niệm thời điểm là một khái niệm rất tương đối, tuỳ theo từng cấp độ mà người ta có thể hiểu theo những cách khác nhau.

Chi tiết

Âm tiết và đặc điểm âm tiết tiếng Việt

Khái niệm âm tiết, đặc điểm âm tiết tiếng Việt và mô hình âm tiết tiếng Việt.

Chi tiết

« Các bài trước

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Thiền sư Nguyễn Khánh Hỉ sinh năm 1067 tại kinh thành Thăng Long và viên tịch ngày 24/2/1142. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Em là con gái còn son
Chưa chồng mà đã có con bên mình

RSS

RSS Feed

TÀI TRỢ

0.0059092044830322
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007