Cập nhật: 2006/10/21, 17:25:31, GMT+7

Ngữ dụng học

Trực chỉ

Cách gọi trực chỉ bắt nguồn từ những hành động chỉ xuất ngoài ngôn ngữ. Vì vậy, trực chỉ được dùng để áp dụng cho những phương tiện ngôn ngữ thực hiện chức năng quy chiếu. Hay, nói một cách khác, nó chỉ ra và đồng nhất quy chiếu bằng cách trực tiếp dựa ngay vào những mốc do hành động phát ngôn của người nói tạo ra. Những mốc cơ bản là: người nói – lúc nói – nơi nói.

Chi tiết

Tiền giả định

Tiền giả định được đưa vào phát ngôn nhờ những phương tiện và cơ chế ngôn ngữ nhất định. Thông tin tiền giả định mang tính ổn định cao, không bị biến đổi theo ngữ cảnh hay trước một số phép biến đổi: Khẳng định – Phủ định – Trần thuật – Nghi vấn – Mệnh lệnh.

Chi tiết

Quy chiếu

Nội dung các phát ngôn trong giao tiếp bao giờ cũng là các đối tượng, sự vật, hiện tượng... của thế giới. Trong các phát ngôn hiện thực, phạm vi đối tượng của thế giới sẽ chỉ được xác định khi người nói dùng từ ngữ nào đó. Và từ ngữ làm chức năng quy chiếu được gọi là từ ngữ quy chiếu trong phát ngôn.

Chi tiết

Các bài mới đăng khác

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Từ 21 đến 24/8/1965, liên tiếp trong bốn ngày, hơn 2.000 sinh viên thanh niên Huế tập trung giữa thành phố để phản đối chế độ quân dịch, và dùng loa phóng thanh đọc một bản tuyên ngôn đòi "lật đổ chính phủ quân sự Thiệu Kì"... Ngày 28/8, hơn 4.000 học sinh, sinh viên Huế lại biểu tình đòi lật đổ Thiệu – Kì. Đêm hôm ấy thanh niên ở thành phố Đà Nẵng đi xe đạp, xe máy khắp phố kêu gọi đấu tranh, và sáng hôm sau có 3.000 học sinh bãi khoá và nhiều cửa hiệu đóng cửa ủng hộ thanh niên. Để hưởng ứng cuộc đấu tranh của thanh niên, đồng bào Phật giáo ở Huế, Đà Nẵng tổ chức những "đêm không ngủ". Ở Sài Gòn, ngày 29/8, học sinh, sinh viên cử một đoàn đại biểu đến gặp Nguyễn Hữu Có, "Tổng uỷ chiến tranh" nguỵ, lên án chế độ quân dịch. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Tự nhiên cắt cổ đem chôn
Bữa sau sống lại, đẻ con từng bầy

RSS

RSS Feed
0.023103952407837
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007