Cập nhật: 2006/10/21, 17:25:31, GMT+7

Ngữ dụng học

Trực chỉ

Cách gọi trực chỉ bắt nguồn từ những hành động chỉ xuất ngoài ngôn ngữ. Vì vậy, trực chỉ được dùng để áp dụng cho những phương tiện ngôn ngữ thực hiện chức năng quy chiếu. Hay, nói một cách khác, nó chỉ ra và đồng nhất quy chiếu bằng cách trực tiếp dựa ngay vào những mốc do hành động phát ngôn của người nói tạo ra. Những mốc cơ bản là: người nói – lúc nói – nơi nói.

Chi tiết

Tiền giả định

Tiền giả định được đưa vào phát ngôn nhờ những phương tiện và cơ chế ngôn ngữ nhất định. Thông tin tiền giả định mang tính ổn định cao, không bị biến đổi theo ngữ cảnh hay trước một số phép biến đổi: Khẳng định – Phủ định – Trần thuật – Nghi vấn – Mệnh lệnh.

Chi tiết

Quy chiếu

Nội dung các phát ngôn trong giao tiếp bao giờ cũng là các đối tượng, sự vật, hiện tượng... của thế giới. Trong các phát ngôn hiện thực, phạm vi đối tượng của thế giới sẽ chỉ được xác định khi người nói dùng từ ngữ nào đó. Và từ ngữ làm chức năng quy chiếu được gọi là từ ngữ quy chiếu trong phát ngôn.

Chi tiết

Các bài mới đăng khác

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Sau một thời gian lâm bệnh, hồi 9 giờ 47 phút ngày 2/9/1969, Hồ Chủ tịch – Vị lãnh tụ vĩ đại vô cùng kính yêu của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, cùng toàn thể dân tộc Việt Nam, Người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào Cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, đã từ trần. Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời nhưng Người đã để lại cho chúng ta một di sản quý báu đó là sự nghiệp vĩ đại, tư tưởng đạo đức tác phong của Người. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Hai chàng mà ở hai buồng
Không ai hỏi đến ra tuồng cấm cung
Đêm thời đóng cửa cắm chông
Ngày thời mở cửa lại trông ra ngoài

RSS

RSS Feed
0.021194934844971
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007