Cập nhật: 2008/05/05, 22:42:11, GMT+7

Ngữ nghĩa học

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Từ các đơn vị độc lập ở chiến trường Tây Nguyên, ngày 26/3/1975 đã thành lập Quân đoàn 3. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Sông tròn vành vạnh, nước cạn lờ lờ
Hai cô xuống tắm một giờ cạn sông

RSS

RSS Feed
0.0024120807647705
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007