[Đố vui... không thưởng]

Đố vui... không thưởng

 1. Đi đâu mấy tháng không màng
  Nghèo hèn không phụ giầu sang không màng

... là con gì?

Các câu trước

 1. Để thì nằm im thim thít
  Hễ động liếm đít thì chạy tứ tung ... là cái gì?
 2. Đồi cao hai cống hai bên
  Dưới đơm hàng lược, trên nền hàng gương ... là gì?
 3. Đâm vô rồi lại kéo ra
  Vắng cửa vắng nhà rồi lại đâm vô ... là cái gì?

Các câu tiếp theo

 1. Đi đâu mà đổ mồ hôi
  Chiều trái không ngồi, trầu thuốc không ăn ... là cái gì?
 2. Đi lè lưỡi về lè lưỡi ... là cái gì?
 3. Đi nằm, đứng nằm, nằm thì đứng ... là gì?

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Mácsen Prút (Marxel Prust) nhà văn hiện đại Pháp, sinh ngày 10/7/1871 tại ngoại ô Paris. Năm ông 25 tuổi ông đã in tập sách gồm một số truyện kí và thơ mang tên "Những thú vui và ngày tháng". Sau năm 1905 một loạt các tác phẩm khác đã ra đời. Đặc biệt phải kể đến là quyển một, bộ tiểu thuyết "Đi tìm thời gian đã mất" với nhan đề "Bên phía nhà Xa Van" và quyển hai "Dưới bóng những cô gái tuổi hoa". Trong 14 năm từ 1913 đến 1927 ông hoàn thành bộ tiểu thuyết này gồm 16 tập, tổng công trên 4.000 trang [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Vừa bằng hạt máu, sáng sáu gian nhà

RSS

RSS Feed
0.0093581676483154
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007