[Đố vui... không thưởng]

Đố vui... không thưởng

 1. Đi đâu mấy tháng không màng
  Nghèo hèn không phụ giầu sang không màng

... là con gì?

Các câu trước

 1. Để thì nằm im thim thít
  Hễ động liếm đít thì chạy tứ tung ... là cái gì?
 2. Đồi cao hai cống hai bên
  Dưới đơm hàng lược, trên nền hàng gương ... là gì?
 3. Đâm vô rồi lại kéo ra
  Vắng cửa vắng nhà rồi lại đâm vô ... là cái gì?

Các câu tiếp theo

 1. Đi đâu mà đổ mồ hôi
  Chiều trái không ngồi, trầu thuốc không ăn ... là cái gì?
 2. Đi lè lưỡi về lè lưỡi ... là cái gì?
 3. Đi nằm, đứng nằm, nằm thì đứng ... là gì?

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Vin-hem Côn-rát Rơn-ghen (Wilhelm Conrad Roentgen), nhà vật lí lỗi lạc Đức, sinh ngày 27/3/1845. Năm 1895 ông tìm ra tia X còn được gọi là tia Rơn-ghen. Tia X sớm được sử dụng trong y học để chuẩn đoán điều trị bệnh và trong công nghệ để làm phương tiện kiểm tra. Việc tìm ra tia X đã giúp cho vật lí nguyên tử tiến một bước quan trọng và có nhiều tác dụng rộng rãi, vững chắc trong đời sống và khoa học. Ngoài ra ông còn là người chuyên nghiên cứu vi hiện tượng áp điện, hoả điện, mối liên hệ tương hỗ giữa nhiều hiện tượng điện và quang trong tinh thể. Ông cũng có nhiều công trình về từ học. Ông mất ngày 10/2/1923. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Ngồi đan sọt ở bên đường
Giáo đâm lính nạt coi thường không hay
Hẳn còn suy nghĩ chi đây
Tài kiêm văn võ người này là ai?

RSS

RSS Feed
0.0041978359222412
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007