[Đố vui... không thưởng]

Đố vui... không thưởng

 1. Một cây mà có năm cành
  Rấp nước thì héo, để dành thì tươi

... là gì?

Các câu trước

 1. Một cành kết vạn nào hoa
  Mưa xuân thì héo nắng già thì tươi ... là gì?
 2. Một cây có quả có hoa
  Vì chưng không lá, chê già chê non
  Đôi bên quân tử giao ngôn
  Suy đi tính lại vẫn còn hồ nghi ... là cái gì?
 3. Một cây làm chẳng lên non
  Ba cây chụm lại nên hòn núi cao ... là gì?

Các câu tiếp theo

 1. Một cây mà có trăm hoa
  Chỉ có một quả, chẳng già chẳng non ... là cái gì?
 2. Một lũ ăn mày, một lũ quan
  Quanh đi quẩn lại cũng chung đoàn
  Đêm khuya gió lộng, hay dầu hết
  Hết cả ăn mày hết cả quan ... là cái gì?
 3. Một lòng vì nước, vì nhà
  Người mà không biết, trời đà biết cho ... là cái gì?

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Nguyễn Huy Tự là nhà thơ đời Lê Hiển Tông, có tên khác nữa là Yên, tự Hữu Chi, hiệu Uẩn Trai. Ông sinh ngày 3/9/1743 tại Trường Lưu, Lại Thạch, La Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là con Thám hoa Nguyễn Huy Oánh. Năm 1759 ông đỗ Hương Cống. Từ năm 1767, ông nhậm chức Tri phủ Quốc Oai. Năm 1770, ông được ưu đãi theo hàng Tiến sĩ, thăng Hiến sát xứ Sơn Nam, sau đó cải sang võ chức tước Nhạc Đình Bá, rồi làm Đốc đồng Sơn Tây. Ông là tác giả truyện thơ nổi tiếng "Hoa Tiên". [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Mình bầu môi miệng nứt hai
Chỉ có một mắt chui hoài trong hang

RSS

RSS Feed
0.0090899467468262
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007