[Đố vui... không thưởng]

Đố vui... không thưởng

 1. Khi ở nhà cha, da đỏ hồng hồng
  Khi về nhà chồng, da đen trùi trũi

... là cái gì?

Các câu trước

 1. Hai tay ôm sát cột nhà
  Ruột gan chẳng có, chỉ da bầy nhầy ... là cái gì?
 2. Khổ chưa hai kẻ vô tình
  Đâm nhau một cái, thất kinh hãi hồn
  Rút ra máu chảy tan hoang
  Thiết tha chi nữa, thiếp với chàng cũng xa ... là việc gì?
 3. Khen ai dạ sáng như gương
  Tối trời như mực, biết quen mà mừng ... là con gì?

Các câu tiếp theo

 1. Khi xưa em trắng như ngà
  Cùng anh kết nghĩa nên đà thâm thâm
  Trách chàng quân tử vô tâm
  Khi đánh khi đập khi lại nằm với em ... là cái gì?
 2. Không ăn, không nói, không cười
  Nghiêng lưng mà chịu với người hôm mai ... là cái gì?
 3. Không đôi mà tên lại đôi
  Đến đêm vô tủ mồ côi một mình ... là cái gì?

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Ngày 26/7/1961, Đảng của giai cấp công nhân Cuba thành lập trên cơ sở thống nhất ba tổ chức cách mạng: "Phong trào 26 tháng Bảy", "Đảng xã hội chủ nghĩa nhân dân Cuba", "Phong trào 13 tháng Ba" thành Tổ chức Cách mạng thống nhất được củng cố lại, lấy tên là Đảng thống nhất Cách mạng xã hội chủ nghĩa và đến 3/1/1965, đổi tên thành Đảng Cộng sản Cuba. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Đi thì đứng, dừng thì ngã

RSS

RSS Feed
0.00092816352844238
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007