[Giới thiệu sách]

Lôgích và tiếng Việt

* Tác giả: Nguyễn Đức Dân

* Thông tin xuất bản:

  • Lần in: Tái bản lần thứ nhất
  • Nxb: Giáo dục
  • Nơi in: Nhà in Thanh Niên (Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh)
  • Số xuất bản: 141/576-98
  • In xong và nộp lưu chiểu tháng 11 năm 1998
  • Số trang: 412

Trích “Lời giới thiệu” của nhà xuất bản

Lôgích[1] và tiếng Việt là cuốn sách đầu tiên ở Việt Nam đi sâu vào trình bày mối quan hệ giữa lôgích và tiếng Việt.

Sách đề cập đến những kiến thức đại cương về lôgích cổ điển; những kiến thức căn bản về lôgích hiện đại, mối quan hệ của nó với ngôn ngữ cũng như những hiện tượng tiếng Việt được khảo sát và giải thích dưới góc độ lôgích.

Đây là một tài liệu cần thiết cho giáo viên, sinh viên,... trong nhà trường. Sách cũng rất hữu ích cho các nhà nghiên cứu, nhà ngôn ngữ học và bạn đọc đông đảo, trước yêu cầu ngày càng phải nâng cao phương pháp tư duy và kĩ năng sử dụng thành thạo tiếng Việt hiện nay.

(...)

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Phần I
Đại cương về lôgích

Chương I: Về ngôn ngữ và lôgích

Chương II: Khái niệm

Chương III: Phán đoán

Chương IV: Lôgích mệnh đề

Chương V: Lôgích vị từ

Chương VI: Lôgích tình thái

Chương VII: Lôgích đa trị và lôgích mờ

Chương VIII: Lôgích thời gian: Biểu hiện và nhận diện thời gian trong tiếng Việt

Chương IX: Những quy luật cơ bản của tư duy

Chương X: Suy luận lôgích: Những vấn đề chung; Suy luận diễn dịch; Suy luận quy nạp; Suy luận tương tự; Vài kiểu sai lầm trong suy luận; Lôgích, ngôn ngữ và phép nguỵ biện

Phần II
Tiếng Việt

Chương XI: Suy luận ngôn ngữ: Khái niệm tiền giả định; Các hành vi ngôn ngữ; Hàm ý ngôn ngữ: Hàm ý trong câu trỏ nhân quả; Hàm ý hội thoại

Chương XII: Lôgích và sắc thái ngôn ngữ

Chương XIII: Lôgích các từ hư

Chương XIV: Lôgích và sự tri nhận không gian

Chương XV: Lôgích của những hiện tượng "phi lôgích"

Chương XVI: Phủ định và bác bỏ

_____________

[1] ngonngu.net giữ nguyên cách viết theo lối phiên âm không có dấu nối của tác giả.

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Êrich Maria Rơmác là nhà văn Đức, sinh ngày 22/6/1898. Các tác phẩm của ông thể hiện sâu sắc tinh thần đấu tranh không mệt mỏi cho hoà bình và hạnh phúc của con người. Bằng cách kể chuyện điêu luyện và hấp dẫn, với óc quan sát tinh tế và sắc sảo, tiểu thuyết của ông đã gây hứng thú cho đông đảo độc giả nhất là khi ông bầy tỏ nỗi xúc động đau đớn về thân phận dân tộc cũng như nhân loại. Chính vì vậy ông được coi là nhà văn hiện đại tiêu biểu của Đức. Các tác phẩm chính của ông là: "Phía Tây không có gì lạ", "Khải hoàn môn", "Tia lửa sống", "Thời gian để sống và thời gian để chết", "Đường về"... ông mất ngày 25/9/1970 tại Thuỵ Sĩ. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Thân em vừa trắng vừa tròn
Viết bao nhiêu chữ em mòn bấy nhiêu

RSS

RSS Feed
0.0017471313476562
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007