Chuyên trang mở rộng

Giới thiệu sách:
Ngữ nghĩa học dẫn luận
Tác giả: John Lyons

Với một văn phong chặt chẽ nhưng lại thông thoáng, với rất nhiều câu hỏi nhằm phát hiện và gợi ý giải quyết vấn đề, cuốn sách của Lyons là một cuốn sách dẫn luận đúng nghĩa của nó, nó thật sự mời bạn đọc dấn thân vào những lĩnh vực lí thú của ngữ nghĩa học.

Chi tiết

Ngày này năm xưa

Bảo tàng lịch sử Hồ Chí Minh (đặt trong Thảo Cầm Viên của thành phố) được thành lập ngày 23/8/1979.
Với hai nghìn mét vuông diện tích trưng bày, bảo tàng gồm có các phòng chính.
- Phòng giới thiệu khái quát đất nước, con người Việt Nam
- Phòng trưng bày các di vật, công cụ bằng đá.
- Phòng nói về giai đoạn chống ngoại xâm qua các thời kì dựng nước và giữ nước.
- Phòng dân tộc học bày một số hiện vật và hình ảnh về sinh hoạt vật chất và tinh thần của 54 dân tộc ở Việt Nam.
- Phòng giới thiệu về Sài Gòn xưa, về các chuyên đề, các hiện vật như đồ gốm thời Lí, Trần (thế kỉ XI – XIV), đồ mĩ nghệ dân gian, di vật văn hoá Óc Eo, v.v...

Các sự kiện khác

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Bảo tàng lịch sử Hồ Chí Minh (đặt trong Thảo Cầm Viên của thành phố) được thành lập ngày 23/8/1979. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Vừa bằng hạt máu, sáng sáu gian nhà

RSS

RSS Feed
0.00087404251098633
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007