Chuyên trang mở rộng

Giới thiệu sách:
Ngữ nghĩa học dẫn luận
Tác giả: John Lyons

Với một văn phong chặt chẽ nhưng lại thông thoáng, với rất nhiều câu hỏi nhằm phát hiện và gợi ý giải quyết vấn đề, cuốn sách của Lyons là một cuốn sách dẫn luận đúng nghĩa của nó, nó thật sự mời bạn đọc dấn thân vào những lĩnh vực lí thú của ngữ nghĩa học.

Chi tiết

Ngày này năm xưa

Bác sĩ Lê Đình Thám sinh năm 1897, quê ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, qua đời ngày 25/4/1969 tại thủ đô Hà Nội.
Sau khi học hết bậc thành chung ở Huế, ông ra Hà Nội học tiếp và tốt nghiệp đại học y khoa, rồi lại trở về làm việc ở bệnh viện thành phố Huế. Ông là một trong những người thành lập Hội Phật giáo ở Huế.
Năm 1948, ông được cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính Nam Trung Bộ. Năm 1949, được điều động lên chiến khu Việt Bắc, lần lượt giữ các chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban bảo vệ hoà bình thế giới của Việt Nam, uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Hội trưởng Hội Phật giáo Việt Nam.

Các sự kiện khác

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Ngày 25/4/1955, vùng mỏ Quảng Ninh được hoàn toàn giải phóng khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp. Ngày nay tỉnh Quảng Ninh có diện tích 5.938 km2, số dân gần 1 triệu người, với thành phố Hạ Long là trung tâm của tỉnh, hai thị xã Cẩm Phả, Uông Bí và 10 huyện. Quảng Ninh nổi tiếng bởi các loại than và Vịnh Hạ Long, nơi mà Unesco đã công nhận là di sản thiên nhiên của Thế giới. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Bằng trang cái nón, cả bọn được nhờ

RSS

RSS Feed
0.0011739730834961
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007